Ô nhiễm tại các khu công nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống cộng đồng (ảnh minh họa)

Tại cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) mới đây, Thứ trưởng Bộ TN-MT Bùi Cách Tuyến cho biết: Tính đến cuối năm 2011, Việt Nam có 283 KCN, trong đó có 180 đã đi vào hoạt động, có 65% đơn vị xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Tuy nhiên, mức độ sử dụng các hệ thống xử lý này là khác nhau, nên nhân dân quanh các KCN vẫn  than phiền, đặc biệt là việc gây hại hoa màu, ô nghiễm không khí, tiếng ồn…

Về thẩm quyền, Bộ TN-MT chỉ thẩm định và phê duyệt các đánh giá tác động môi trường của các KCN rộng hơn 200ha, hoặc có diện tích đất lúa 2 vụ lớn hơn 20ha, hoặc có hệ thống xử lý nước thải lớn hơn 5.000m3/ngày đêm, còn lại do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND hoặc BQL các KCN cấp tỉnh phê duyệt…

Đáng chú ý, Thứ trưởng Tuyến cũng cho biết việc thanh, kiểm tra các khu công nghiệp là thường xuyên, gần đây nhất đã tổ chức thanh tra 46/56 tỉnh có KCN, kết quả thanh tra đã công bố.

“Nhưng Khoản 4 Điều 48 Nghị định 117 quy định, để bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp hoặc KCN, việc vi phạm phải đạt mức nào đó thì chúng tôi mới được công bố ra báo chí, còn lại chỉ thông báo tới UBND địa phương và cơ quan Công an để họ có thể điều tra, phát hiện tiếp các vấn đề…” - ông Tuyến khẳng định.

Lan Hương