Trong kỳ chi phí tài chính tăng mạnh 281,6% so với quý I/2011 trong khi doanh thu từ hoạt động này lại giảm mạnh.

CTCP Đầu tư và
xây dựng HUD1 (mã CK: HU1) công bố báo cáo tài chính quý I/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh
thu thuần đạt 60,57 tỷ đồng tăng 20,58% so với cùng kỳ năm 2011.

Lợi nhuận gộp
đạt 6,98 tỷ đồng cao gấp hơn 3 lần so với quý I/2011.

Trong kỳ doanh
thu tài chính giảm 67,25% so với cùng kỳ chỉ còn 655,5 triệu đồng trong khi chi
phí cho hoạt động này lên tới 4,58 tỷ đồng tăng 281,6% so với quý I/2011.

Kết quả, HU1 đạt
432,55 triệu đồng LNST tăng 60,2% so với quý I/2011.

Minh Trang