Theo HSG, việc ông Phạm Văn Trung làm việc tại NKG sau khi tự ý thôi việc tại HSG mới chỉ 07 tháng là đã vi phạm nghiêm trọng cam kết có hiệu lực trong vòng 36 tháng từ khi nghỉ việc tại HSG.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (MCK: HSG) vừa ra công bố thông tin mới nhất về việc sẽ
khởi kiện ông Phạm Văn Trung – Cựu Tổng giám đốc của HSG, trong đó  giải thích khá đầy đủ cơ sở khởi kiện.

Theo HSG, ông Trung đã ký “Cam kết trách nhiệm khi được bổ nhiệm vào các
chức danh điều hành quản trị Công ty” với 2  nội dung liên quan:

(i) 2.1 Trường hợp tôi được Công ty bổ nhiệm vào các chức danh điều hành quản trị Công
ty, phải thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ theo chức danh đã được
bổ nhiệm; không lạm dụng quyền hạn để tư lợi; vi phạm tính trung thực gây tổn
hại đến lợi ích Công ty.

Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 36 tháng kể từ khi nghỉ việc tại
Công ty, tôi không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh ra
ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết
lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ
tổ chức, cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng của cá nhân mà chưa được sự đồng
ý bằng văn bản từ  phía Công ty. Trường hợp
bị phát hiện cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

(ii) Nếu vi phạm nghĩa vụ quy định tại mục 2.1, mục 2.2 khoản 2 của bản cam kết này
tùy theo mức độ thiệt hại từ hành vi gây ra cho Công ty, tôi cam kết bồi thường
đầy đủ các thiệt hại theo quy định của pháp luật lao động và dân sự….”

“Việc ông Phạm Văn Trung hợp tác làm việc với CTCP Thép Nam Kim (MCK: NKG) với
chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc sau khi tự ý thôi việc
tại HSG mới chỉ 07 tháng là đã vi phạm nghiêm trọng cam kết chế độ trách nhiệm
nêu trên. Hiện tại chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi kiện ông Phạm Văn Trung
về việc vi phạm cam kết này.” – HSG cho biết.

Thêm vào đó, sau khi tự ý thôi việc tại HSG, ông Phạm Văn Trung còn lôi kéo một
số cán bộ quản lý quan trọng khác của HSG và có cam kết chế độ trách nhiệm
tương tự với HSG về làm việc cho NKG. HSG cũng đang củng cố hồ sơ để xem
xét khởi kiện những cán bộ có cam kết nêu trên đang làm việc tại NKG. Đây được
HSG đánh giá là điều “nghiêm trọng hơn”.

Vậy HSG sẽ khởi kiện ông Trung những vấn đề gì?

(i) Khởi kiện ông Phạm Văn Trung và yêu cầu bồi thường những thiệt hại của HSG
do ông Phạm Văn Trung gây ra liên quan đến các hợp đồng mua hàng với ước tính
thiệt hại khoảng 26 tỷ đồng.

(ii) Khởi kiện ông Phạm Văn Trung và yêu cầu hoàn trả những khoản tiền tạm ứng
và tiền nợ mua hàng mà ông Phạm Văn Trung không thanh toán cho HSG. 

(iii) Khởi kiện ông Phạm Văn Trung và yêu cầu bồi thường những thiệt hại khác của HSG
do ông Trung gây ra trong thời gian ông Trung điều hành tại HSG. 

Như vậy, việc khởi kiện và yêu cầu ông Trung bồi thường thiệt hại khoảng 26 tỷ
đồng trên chưa được HSG làm rõ
bồi thường là do vi phạm cam kết dẫn đến các thiệt
hại cho HSG
hay bồi thường thiệt hại do “sai phạm” của ông Trung trong thời
gian làm việc tại HSG
?

Cũng trong bản công bố thông tin có nêu rõ nội dung: “HSG đề nghị NKG chấm dứt
sử dụng lao động đối với ông Phạm Văn Trung và các cán bộ quản lý khác đã từng
làm việc tại HSG và có cam kết chế độ trách nhiệm với HSG. “

“Nếu NKG không tiến
hành chấm dứt sử dụng lao động đối với các đối tượng trên thì HSG được quyền
xem như NKG có chủ trương thông đồng, cấu kết với các cá nhân trên để cạnh
tranh không lành mạnh với HSG và làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của HSG.
Trong trường hợp đó chúng tôi buộc phải sử dụng các biện pháp pháp lý và truyền
thông cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi.”

Q. Nguyễn