Sau khi hợp nhất hai mạng di động thành Tổng
công ty thông tin di động (VNPT- Mobile) dùng chung hạ tầng cơ sở,
nhưng sẽ duy trì hai thương hiệu MobiFone và VinaPhone.


Theo
đề án tái cấu trúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) trình Thủ tướng
Chính phủ và  Bộ Thông tin và Truyền thông, liên quan đến việc hợp nhất
hai doanh nghiệp MobiFone và VinaPhone thành Tổng công ty thông tin di
động (VNPT- Mobile), kế hoạch được VNPT dự kiến sẽ thực hiện khoảng quý
III/2012, sau khi được phê duyệt.