Trong Đại hội cổ đông thường niên 2011, dù tình hình kinh tế quốc tế và trong nước vẫn còn đang khó khăn nhưng tập đoàn hàng đầu Việt Nam này vẫn mạnh dạn đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thực tế đạt được theo như Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Đoàn Nguyên Đức báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2012 vừa diễn ra tại TPHCM ngày 19/4 chỉ là 1.702 tỷ đồng.

Nói về mức lợi nhuận khá thấp này, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng: “Mặc dù thấp hơn so với mức kế hoạch là 3.000 tỷ đồng, nhưng đây là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh rất khó khăn của nền kinh tế”. Theo ông thì lãnh đạo tập đoàn HAGL xác định mục tiêu quan trọng hàng đầu là quản lý rủi ro và đầu tư cho phát triển bền vững trong dài hạn.

Tình hình kinh tế khó khăn kéo dài khiến Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đề ra kế hoạch thận trọng hơn, chú trọng vào tương lai lâu dài

Theo ông Đoàn Nguyên Đức, năm 2011 các điều kiện kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục diễn ra không thuận lợi cho các doanh nghiệp. Chính phủ quyết định theo đuổi chính sách tiền tệ chặt chẽ bằng việc thắt chặt cung tiền. Các ngân hàng thương mại nói riêng và nền kinh tế nói chung gặp khó khăn về thanh khoản, sức mua trên thị trường giảm, sản xuất đình trệ do hàng hóa tiêu thụ chậm mà chi phí vốn lại cao…

Còn trên thị trường vốn quốc tế, hệ số tín nhiệm của Việt Nam vẫn bị xếp ở mức thấp. Điều này ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam và đẩy chi phí vốn lên cao… Chính những yếu tố trên khiến tập đoàn này không hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận năm 2011 đã đề ra trước đó.

Theo báo cáo thường niên năm 2011 của tập đoàn này, doanh thu trong hầu hết các ngành kinh doanh chủ chốt đều giảm mạnh so với năm 2010 như: bất động sản, xây dựng, dịch vụ, sản phẩm – hàng hóa… Do các ngành chủ chốt đều giảm doanh thu nên kéo theo doanh thu thuần năm 2011 chỉ đạt hơn 3.150 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức doanh thu năm 2010 (hơn 4.520 tỷ đồng theo báo cáo thường niên năm 2010 và gần 3.970 tỷ đồng sau khi điều chỉnh hồi tố).

Doanh thu nhiều ngành kinh doanh chủ chốt giảm mạnh (trích báo cáo thường niên năm 2011 của HAGL)

Trong khi đó, các khoản chi phí chính như bán hàng, quản lý, lãi vay… trong năm 2011 lại đều tăng so với năm 2010. Do vậy, không chỉ doanh thu thuần mà mức lợi nhuận gộp cũng giảm sút đáng kể so với năm 2010.

Nhiều khoản chi phí chính tăng cao (trích báo cáo thường niên năm 2011 của HAGL)

Do vậy, trong Đại hội cổ đông thường niên 2012 diễn ra ngày 19/4 vừa qua, tập đoàn HAGL đã nhìn nhận lại tình hình kinh tế và quyết định đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm 2012 chỉ là 1.200 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với con số 3.000 tỷ đồng kế hoạch và thấp hơn lợi nhuận thực tế thu được trong năm 2011.

Dù khẳng định tập đoàn có rất nhiều lợi thế như nguồn đất giá rẻ để phát triển dự án bất động sản, nhiều dự án sản xuất chuẩn bị cho thu hoạch trong năm 2012… nhưng tập đoàn HAGL vẫn phải chấp nhận một kế hoạch thận trọng với mức lợi nhuận thấp. Ngoài ra, tập đoàn này còn đưa ra phương án giữ lại lợi nhuận năm 2011 để tái đầu tư trong thời gian tới và đã được đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên 2012 của tập đoàn HAGL tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Văn Sự, thành viên Hội đồng quản trị vào vị trí Tổng giám đốc tập đoàn. Ông Đoàn Nguyên Đức vẫn tiếp tục là Chủ tịch HĐQT, là cổ đông lớn với cổ phần chiếm giữ lên đến 48,12%.

Tùng Nguyên