Sau khi HSG công bố sẽ khởi kiện ông Phạm Văn Trung, yêu cầu NKG kết thúc hợp đồng sử dụng lao động đối với ông Trung và một số cán bộ từng làm việc tại HSG nay về đầu quân cho NKG, NKG đã có công văn phản ứng gay gắt với yêu cầu này.

Công văn phản ứng NKG gửi HSG

Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NKG, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang khẳng định: “Chúng tôi không có bất kỳ lý do nào để chấm dứt quan hệ lao động với ông Phạm Văn Trung nói riêng và các cán bộ quản lý khác đã từng làm việc tại HSG nói chung”.

Bởi NKG là một pháp nhân có tư cách độc lập, NKG có quyền tự do thuê mướn, tuyển dụng lao động mà không phụ thuộc hoặc phải xin phép bất kỳ bên thứ 3 nào, kể cả HSG. Với tư cách là người lao động, ông Phạm Văn Trung có quyền tự do tìm kiếm, lựa chọn làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm, đây là những quyền cơ bản nhất của người lao động được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Ngoài ra, theo ông Quang thì ông Phạm Văn Trung cũng đã được Đại hội đồng cổ đông của NKG bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT và TGĐ một cách hợp pháp; đã có những đóng góp lớn vào sự phát triển của NKG và chưa có bất kỳ sai phạm cũng như tổn hại nào đến NKG.

Ông Quang khẳng định: “Việc HSG đề nghị NKG chấm dứt quan hệ lao động với ông Phạm Văn Trung cũng như các cán bộ quản lý khác đã từng làm việc tại HSG là hành vi can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của NKG”.

Theo HĐQT NKG thì cam kết trách nhiệm của ông Phạm Văn Trung cũng như các cán bộ quản lý khác đã từng làm việc tại HSG là cam kết riêng của các cá nhân này với HSG, không liên quan gì đến NKG. Do đó, việc HSG dự định khởi kiện ông Phạm Văn Trung là việc riêng giữa HSG và cá nhân ông Trung, không liên quan gì đến NKG.

Vì vậy, NKG đề nghị: “Trong các nội dung công bố thông tin cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị HSG không đưa NKG vào”.

Chủ tịch HĐQT NKG Hồ Minh Quang cho biết: “Nếu HSG tiếp tục có những can thiệp quá sâu vào nội bộ của NKG, công bố những thông tin sai sự thật trên các phương tiện truyền thông, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và tổn hại đến hoạt động kinh doanh, lợi ích của NKG, chúng tôi sẽ yêu cầu HSG bồi thường thiệt hại”.

Tùng Nguyên