Giấy phép kinh doanh

Luật Phạm Duy tự hào đã cung cấp dịch vụ tư vấn làm xin cấp phép kinh doanh cho hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước.

Hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ xin các loại giấy phép kinh doanh sau:

- Giấy phép kinh doanh GAS

- Giấy phép kinh doanh karaoke

- Giấy phép kinh doanh lữ hành

- Giấy phép kinh doanh rượu

- Giấy phép kinh doanh Cầm Đồ

- Giấy phép kinh doanh SPA

- Giấy phép kinh doanh khách sạn

- Giấy phép kinh doanh Internet

- Giấy phép kinh doanh massage

- Giấy phép kinh doanh xăng dầu

- Giấy phép kinh doanh vũ trường

- Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

- Giấy phép kinh doanh dịch vụ khắc dấu

- Giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng khám

- Giấy phép kinh doanh dược

- Giấy phép kinh doanh thuốc lá

- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

- Giấy phép nhập khẩu tự động

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh