Gia hạn hộ chiếu

Nhằm cung cấp thông tin thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, Luật Phạm Duy giới thiệu thủ tục cấp lại, cấp đổi, gia hạn hộ chiếu.

1. Trình tự thực hiện:

*Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

*Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi, gia hạn hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – bộ Công an.

*Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

*Bước 4: Nhận hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – bộ Công an.

- Người trực tiếp nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nhận hộ chiếu của người ủy thác phải đưa giấy biên nhận, xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

- Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhân, trả hộ chiếu cho người đến nhận hộ chiếu.

2. Hồ sơ gồm:

- Một tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi, gia hạn theo mẫu quy định.

- 4 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

- Người đủ 14 tuổi trở lên khi nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân còn giá trị, tờ khai không cần xác nhận của công an phường, xã.

- Trẻ em dưới 14 tuổi, tờ khai phải do cha hoặc mẹ (nếu không còn cha, mẹ thì cha, mẹ nuôi hoặc người đỡ đầu) khai và ký tên vào tờ khai. Tờ khai phải được công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh, nếu cấp hộ chiếu chung với cha mẹ thì khai chung vào tờ khai của cha mẹ và dán ảnh 3 x 4 cm, nộp kèm 4 ảnh 3 x 4 cm.

* Trong trường hợp người đề nghị cấp lại hộ chiếu (hộ chiếu bị mất; bị hư hỏng; còn thời hạn dưới 30 ngày hoặc đã hết thời hạn; tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha), ngoài thủ tục nêu trên còn cần bổ sung các giấy tờ sau:

- Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp thêm giấy đã trình báo việc mất hộ chiếu

- Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng hoặc hộ chiếu còn thời hạn dưới 30 ngày thì nộp lại hộ chiếu đó.

- Trường hợp tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha thì nộp hộ chiếu, 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của mẹ hoặc cha để cấp lại hộ chiếu; nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của trẻ em để cấp riêng hộ chiếu cho trẻ em đó (tờ khai do mẹ hoặc cha khai, ký tên).

* Trong trường hợp người đề nghị đổi hộ chiếu (hộ chiếu còn giá trị ít nhất 30 ngày; hộ chiếu còn thời hạn nhưng hết trang dành cho thị thực hoặc vì lý do khác), ngoài giấy tờ quy định nêu trên phải nộp hộ chiếu đó để làm căn cứ cấp đổi.

Tờ khai đề nghị đổi hộ chiếu không phải xác nhận của công an xã, phường nơi thường trú hoặc tạm trú.

* Trong trường hợp người đề nghị gia hạn hộ chiếu (hộ chiếu đã được cấp có thời hạn 5 năm trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày) được gia hạn ngay trên hộ chiếu cũ.

Tờ khai đề nghị gia hạn hộ chiếu không phải xác nhận của công an xã, phuờng nơi thường trú hoặc tạm trú

* Những trường hợp hộ chiếu đã quá hạn 1 năm trở lên mới xin gia hạn hoặc xin cấp đổi thì phải làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu như lần đầu.

**Lưu ý: Hộ chiếu đã cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn, hết thời hạn phải thực hiện việc cấp mới. Đối với hộ chiếu đã được cấp có thời hạn 5 năm trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày được gia hạn một lần không quá 3 năm. Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (cấp riêng hoặc cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha) có thời hạn từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn, hết thời hạn phải thực hiện việc cấp mới. Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu đã cấp của mẹ hoặc cha thì thời hạn hộ chiếu của mẹ hoặc cha được điều chỉnh có giá trị từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày bổ sung trẻ em đó.