(DĐDN) Được xem là ‘Venice’ tại Hà Nội với khoảng 1.000 căn biệt thự, căn rẻ nhất giá 1,2 triệu USD, căn lớn lên tới chục triệu USD. Ngoài chốt gác mỗi tuyến phố, mọi di chuyển trên đường và kênh đào đều được camera kiểm soát 100% cùng đội bảo vệ tuần tra liên tục…