Ngày 17- 4, Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ đã họp báo về những nhiệm vụ của BCĐ trong năm 2012.

http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/4/18/root201241823206956_0.jpg
Ảnh minh họa.