Theo báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) thì vốn điều lệ của công ty là 500 tỉ đồng và tổng số vốn điều lệ này được chia thành 50 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, bà Phạm Thị Diệu Hiền nắm 25 triệu cổ phần (tương đương 50%), con trai bà Trần Văn Chương, Phó Tổng giám đốc của Bình An nắm giữ 1 triệu cổ phần (tương đương 2%).
 
Gia đình bà Hiền chỉ nắm 52% cổ phần Bianfishco (theo số liệu báo cáo thường niên năm 2010)
 
Trong cơ cấu cổ đông của Bianfishco, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) nắm 5 triệu cổ phần (tương đương 10%) và các cổ đông khác chiếm cổ phần tương đương 36%. Như vậy trong tay gia đình bà Diệu Hiền chỉ nắm 52% cổ phần. Như vậy, nếu bán 80% cổ phần, cần có ý kiến của đại hội đồng cổ đông mới có thể xem xét.
 
Trong một diễn biến khác, theo VKSND TP Cần Thơ, do hiện nay cơ quan chức năng chưa hề nhận được văn bản ủy quyền của bà Diệu Hiền đối với việc ông Trần Văn Trí thay bà làm Tổng Giám đốc điều hành công ty, nên chưa thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (cấm xuất cảnh – PV) đối với ông Trí.
 
Theo đó, có thể áp dụng biện pháp này với bị đơn – bà Diệu Hiền – tuy nhiên đến nay bà Hiền đã ra nước ngoài để “chữa bệnh” (theo lời ông Trí – PV).
 
Phạm Tâm