Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) vừa công bố về việc thay đổi Phó Tổng Giám đốc.