(DĐDN) Trách nhiệm xã hội của DN (CSR) được xem là chìa khóa quan trọng để một DN phát triển bền vững (PTBV). DĐDN đã có cuộc trao đổi với ông Louis Taylor – TGĐ Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered VN xung quanh nội dung này.

Ông Louis Taylor cho rằng có nhiều cách để thực hiện CSR tùy thuộc vào quan niệm và năng lực của mỗi DN. Cho nên, CSR không chỉ là “điều đúng đắn cần làm” mà còn là “điều khôn ngoan nên làm”.

- Nhưng, hiện nay ở VN vẫn có không ít DN chỉ thuần túy tập trung vào việc kinh doanh mà không quan tâm tới các vấn đề xã hội. Thậm chí, vì sức ép lợi nhuận, họ bỏ qua những giá trị khác, kể cả văn hoá DN. Ông nghĩ sao về điều này?

Theo tôi, CSR có thể xem như một nhiệm vụ chiến lược của các DN bền vững. Bên cạnh đó, văn hóa DN giúp thể hiện những giá trị cốt lõi và khác biệt hóa của m ột DN với các DN khác trong xã hội.

Chính vì vậy, sẽ là thiệt thòi lớn nếu DN không thực hiện CSR. Chẳng hạn để thực hiện văn hoá DN, ở Standard Chartered, chúng tôi có đội D&I phát triển văn hóa DN Standard Chartered (VN) theo đúng những điều chúng tôi cam kết. Chúng tôi có mục tiêu chiến lược là dẫn đầu thông qua D&I, sáng tạo bằng việc tôn trọng những sự khác biệt.

- Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình thông qua những hoạt động này tại Standard Chartered ?

Với hơn 150 năm kinh nghiệm hoạt động, Ngân hàng Standard Chartered đã tạo nên một lời hứa thương hiệu thể hiện truyền thống lâu dài và cam kết PTBV của mình. Chẳng hạn, cam kết “Here for good” là lời hứa của chúng tôi đối với cộng đồng (Here for people), vì sự tiến bộ (Here for progress) và vì sự bền vững (Here for the long run). Bây giờ, chúng tôi đang mang lời hứa thương hiệu toàn cầu đó đến với VN, một trong những thị trường tiềm năng mới nổi, nơi mà chúng tôi đã hoạt động hơn 107 năm qua.

Chúng tôi theo đuổi một chiến lược lâu dài trong việc thực thi các hoạt động và cam kết phát triển kinh doanh bền vững. Chúng tôi đã và đang thực sự hành động thông qua bốn trọng tâm trong chiến lược PTBV: chương trình “Ánh sáng là niềm tin”, “Sống cùng HIV”, Môi trường và D&I (Diversity & Inclusion – Đa dạng trong thống nhất).

Thông qua chiến dịch toàn cầu “Ánh sáng là niềm tin”, chúng tôi đã giúp xóa bệnh mù lòa có thể phòng tránh được tại VN và gần một triệu trẻ em ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đã được chữa trị.

Chương trình “Sống cùng HIV”, chúng tôi đã giúp nâng cao nhận thức học sinh, sinh viên các trường phổ thông và đại học và giáo dục các em về phòng tránh và điều trị HIV. Các buổi hội thảo được hưởng ứng bởi các bạn trẻ đến từ những nhóm đa văn hóa. Ngân hàng cũng tập huấn cho giáo viên tại các buổi hội thảo đáp ứng những yêu cầu của chuẩn đào tạo toàn cầu của ngân hàng. Từ đó tiến hành các buổi thực hành tại một số trường phổ thông và đại học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh…

CSR không chỉ là điều đúng đắn cần làm mà còn là điều khon ngoan nên làm

Hàng năm, chúng tôi tổ chức các hoạt động như “Chuyến bay xanh” và “Ngày hội sống xanh” nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường cho các nhân viên. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ và hợp tác với khách hàng để thúc đẩy sự PTBV tại VN. Năm 2011, chúng tôi đã ký thỏa thuận hỗ trợ tín dụng trong 5 năm cho dự án xây dựng trạm phát điện tận dụng  năng lượng nhiệt thải tại nhà máy xi măng Hòn Chông với mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải nhà kính và tận dụng năng lượng nhiệt thải tạo ra.

- Tuy nhiên, trong hoạt động CSR, nhiều ý kiến cho rằng DN mới chính là đối tượng thực sự được hưởng lợi chứ không phải cộng đồng. Ví dụ một DN hỗ trợ tài chính cho một cộng đồng nhỏ nhưng họ lại tăng giá các sản phẩm, dịch vụ của mình ở một nơi khác để lấy tiền bù vào khoản hỗ trợ kia. Ông nghĩ sao về điều này?

Tôi không nghĩ như vậy! Mục đích kinh doanh của một DN không chỉ tập trung tạo ra lợi nhuận mà còn đóng góp cho sự phát triển xã hội thông qua các hoạt động CSR. Tôi cho rằng, để xây dựng một DN kinh doanh bền vững, rất cần tạo ra giá trị bên cạnh lợi nhuận, hòa nhập với xã hội và đóng góp lâu dài vào cộng đồng địa phương.

- Là một thành viên trong Hội đồng DN VN vì sự PTBV, Standard Chartered Bank sẽ có những đóng góp cụ thể gì để thúc đẩy sự PTBV ở VN ?

Chúng tôi nhìn dài hạn vào những hệ quả các hoạt động, cam kết thúc đẩy PTBV ở VN cũng như nghiêm túc tìm ra hướng đi để góp phần phát triển kinh tế thông qua ba trọng tâm chính của sự bền vững:

Trước tiên, chúng tôi có khả năng tài chính bền vững, điều này thể hiện ở tính thanh khoản cao, nguồn vốn lớn và quản lý rủi ro tốt.

Thứ hai, chiến lược bền vững của chúng tôi mang đến một mô hình kinh doanh tốt, vị thế trên thị trường, nền tảng khách hàng cũng như đủ năng lực chuyên môn cần thiết để cho phép chúng tôi PTBV trong tương lai.

Thứ ba, sự quản trị bền vững của chúng tôi bao gồm năng lực và uy tín trong việc quản lý sẽ mang đến sự minh bạch với các bên liên quan và cam kết rõ ràng về những giá trị dành cho các cổ đông thông qua trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng.

Thêm vào đó, Ngân hàng Standard Chartered VN đã và đang đóng một vai trò năng động trong cộng đồng thông qua rất nhiều hoạt động xã hội và từ thiện. Các chương trình CSR đa dạng của chúng tôi bao gồm cả hoạt động nội bộ và bên ngoài… Đó là những hoạt động CSR của DN nhưng cũng đồng thời khẳng định cam kết và đóng góp vào thúc đẩy sự PTBV ở VN.

- Xin cảm ơn ông !

Quốc Anh thực hiện