Doanh nghiệp nói chung thường không mấy mặn và phải miễn cưỡng buộc phải công bố những loại thông tin về thua lỗ, kế hoạch thôn tính, sáp nhập, thay đổi sở hữu…

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 52 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và bắt đầu sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/6 năm nay.

Theo đó, các công ty có quy mô lớn (bao gồm cả công ty đã niêm yết trên sàn lẫn công ty chưa niêm yết nhưng có vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên và có trên 300 cổ đông) phải thực hiện công bố thông tin nghiêm ngặt hơn so với trước.

Như vậy, các công ty đại chúng (tức các CTCP nói chung) không còn được tự do như trước trong việc công bố thông tin ra thị trường. Các doanh nghiệp này sẽ phải minh bạch thông tin tương tự các công ty niêm yết.

Cụ thể, các công ty này sẽ phải công bố định kỳ báo cáo tài chính năm được kiểm toán trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, thông tin việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn.

Khi có những sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, quyết định mua bán cổ phiếu quỹ, việc chia tách, hợp nhất doanh nghiệp… đều phải công bố trong vòng 24 giờ.

Điểm lưu ý nữa ở đây là việc công bố thông tin này phải theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, yêu cầu minh bạch thông tin đối với tổ chức niêm yết, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng cũng được quy định chặt chẽ hơn trước.

Thông tư 52 được ban hành trong bối cảnh, thời gian vừa qua, hàng loạt công ty niêm yết đã bị nhắc nhở về việc vi phạm công bố thông tin, trong đó chủ yếu là chậm nộp BCTC năm.

Mới chỉ tính đến đầu tháng 2, Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã phải gửi công văn nhắc nhở đến 72 công ty niêm yết chưa nộp BCTC của công ty mẹ.

Tại Nghị định số 85 có điều khoản quy định, doanh nghiệp niêm yết sẽ bị phạt tiền 50 – 70 triệu đồng nếu không thực hiện công bố thông tin theo quy định hoặc theo yêu cầu; công bố thông tin không kịp thời, đầy đủ nội dung theo quy định

Việc quy định chặt chẽ hơn trong yêu cầu công bố thông tin đối với doanh nghiệp góp vào việc minh bạch hóa thông tin trên thị trường - khi mà dường như ngày càng khó khăn thì doanh nghiệp ngại minh bạch càng nhiều.

 Mai Chi