Ông Trần Văn Trí tại một buổi họp tìm phương án trả nợ cho nông dân

 

Ông Trí nói sau khi nhận được giấy ủy quyền hợp pháp, ông đã quản lý, điều hành hoạt động, giải quyết mọi công việc có liên quan đến Công ty cổ phần Thủy sản Bình An, trong đó có việc tìm cách trả nợ.

 

Theo báo cáo này, công ty đã thanh lý một số tài sản để trả nợ tiền cá cho gần 40 hộ dân và doanh nghiệp với số tiền trên 47,5 tỉ đồng, nợ vay ngân hàng giảm 300 tỉ đồng và chi trả lương tháng 3/2012 cho công nhân khoảng 2,3 tỉ đồng.

 

Ngày 18/4, Công ty Bình An tổ chức buổi họp các hộ nông dân dưới sự tham dự của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thuộc Bộ Tài chính, lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ, thống nhất phương án xử lý nợ tiền cá đối với các hộ nông dân và các doanh nghiệp với số tiền gần 240 tỉ đồng.

 

Theo đó, DATC nhận (bảo đảm) các khoản nợ của Công ty Bình An và trực tiếp đàm phán với các hộ nông dân, các doanh nghiệp, các ngân hàng mà Công ty Bình An còn nợ. 

 

Song song với việc theo dõi trả nợ tiền cá cho nông dân và các doanh nghiệp, Công ty Bình An cũng tổ chức họp hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên vào hội đồng quản trị, bổ nhiệm ban tổng giám đốc lâm thời và tiến tới đại hội cổ đông nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn cấp bách của Bình An hiện nay.

 

Theo ông Trí, công ty đang đẩy nhanh tiến độ hoạt động nhà máy nước uống colagen, nhà máy giá trị gia tăng (trong tháng 4/2012) để đảm bảo công ăn việc làm cho một số công nhân lao động, ổn định tư tưởng cán bộ, công nhân viên, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà máy đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

 

“Trong tháng 4/2012, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản của Công ty cổ phần Thủy sản Bình An được Bộ Khoa học – công nghệ tài trợ ba đề tài nghiên cứu cấp quốc gia với số tiền 23 tỉ đồng được dàn trải đều trong bốn năm hoạt động”, ông Trí cho biết thêm.

 

Theo Phương Nguyên

Tuổi trẻ