Ngày 14/4, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã trình Đại hội thông qua lương và phụ cấp cho Tổng giám đốc là 110 triệu đồng/tháng, thưởng là 1,5 tháng lương và lương tháng 13. PNJ cũng sẽ bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 – 2017.