HĐQT của Chứng khoán Xuân Thành đã thông qua việc 3 cổ đông chuyển nhượng cổ phần của ông Nguyễn Đức Thụy, chủ tịch HĐQT của công ty.
 
Ngày 7/4, CTCP Chứng khoán Xuân Thành (VIX) đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
Một trong những nội dung được đại hội thông qua là 3 cổ đông lớn chuyển nhượng cổ phần lại cho ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy).
 
Bà Nguyễn Thị Vui chuyển nhượng 6.683.900 cp, sau khi chuyển nhượng còn 75.000 cổ phiếu, chiếm 0,25% vốn.
 
Bà Nguyễn Thị Vụ chuyển nhượng toàn bộ  5,4 triệu cp
 
Ông Bùi Xuân Thức chuyển nhượng  5.22.6100 cp, còn lại  819.960 cp, chiếm 2,73% vốn.
 
Bầu Thụy sẽ mua lại tổng cộng 17,31 triệu cổ phiếu, nâng tổng lượng nắm giữ lên 24,45 triệu cổ phiếu, tương đương 81,5% vốn điều lệ của Chứng khoán Xuân Thành.
 
Thời gian chuyển nhượng trong năm 2012, giá chuyển nhượng thỏa thuận.
 
 
Chứng khoán Xuân Thành nguyên là Chứng khoán Vincom. Đầu năm 2011, bầu Thụy cùng các cá nhân đã mua lại phần lớn cổ phần từ CTCP Vincom.
 
Trong tháng 4,5/2011, sau khi mua công ty, chứng khoán Xuân Thành ổn định hoạt động nên chưa mở rộng kinh doanh, 7 tháng cuối năm mới đi vào hoạt động bình thường.

Kết quả kinh doanh năm 2011 của VIX được ĐHCĐ thông qua đạt 55,5 tỷ đồng doanh thu (trong đó thu lãi từ tiền gửi ngân hàng đạt 30,7 tỷ đồng), LNTT đạt 8,84 tỷ, LNST đạt 6,5 tỷ. Cổ tức thông qua là 10%.

Năm 2012, VIX đặt kế hoạch đạt 76,87 tỷ đồng doanh thu (tăng 35,66% so với thực hiện năm 2011), LNST đạt 39,76 tỷ đồng (gấp 5 lần thực hiện 2011). Cổ tức dự kiến đạt 12%.

Năm 2012, VIX sẽ đẩy mạnh hoạt động môi giới theo định hướng sử dụng công nghệ để phục vụ NĐT, đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, và tăng cường mở rộng hoạt động đầu tư chứng khoán với kỳ vọng gia tăng lợi nhuận từ các khoản đầu tư cổ phiếu trên thị trường niêm yết.

Cuối năm 2011, VIX có 264,8 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó hơn 258 tỷ là các khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng với lãi suất từ 6-14%/năm.

ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc là bà Vũ Cẩm La Hương, thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là bà La Hương và ông Trần Thanh Hải, bầu bổ sung hai thành viên là bà Nguyễn Thị Vụ và bà Lê Phương Thanh.

ĐHCĐ thông qua ngân sách để chi cho HĐQT là 50 triệu đồng/tháng và ban kiểm soát là 10 triệu đồng/tháng.

ĐHCĐ thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT. Ông Thụy chia sẻ mặc dù Tập đoàn có rất nhiều công ty con nhưng VIX là công ty đầu tiên ông làm đại diện pháp luật.

Theo TTVN